[ViệtSub] U-PRINCE SERIES

12 U-prince.jpg

U-PRINCE SERIES

CHÀNG HOÀNG TỬ TRONG MƠ

Tên : Chàng Hoàng Tử Trong Mơ
Tên gốc : U-Prince Series
Kênh công chiếu : GMM25
Số Phần : 12


Chuyện tình của 12 gương mặt đại diện cho 12 khoa trường đại học IUCA

P1 : Sibtis Paisanwiradet – Đại Diện Khoa Nông Nghiệp & Prikkang – Khoa Truyền Thông | Push & Esther

26805123374_fd55710caa_b

Phụ đề Việt Ngữ thực hiện bởi T-Zone KITES

This slideshow requires JavaScript.

P2 : Theeradon Sirasuwan / Thesis – Đại Diện Khoa Thú Y & Suaysai – Khoa Kỹ Thuật | Kang & Punpun

27629114973_78d796321d_o.png

Phụ đề Việt Ngữ thực hiện bởi T-Zone KITES

This slideshow requires JavaScript.

P3 : Thayodit Sawitkun / T-Rex – Đại Diện Khoa Khoa Học & Baiploo – Khoa Kế Toán | Kacha & Cherreen

28859896676_59f72ee438_o.png

Phụ đề Việt Ngữ thực hiện bởi T-Zone KITES

This slideshow requires JavaScript.

P4 : Dash – Đại Diện Khoa Nghệ Thuật Ẩm Thực & Rene – Khoa Ngôn Ngữ | Victor & Charada

29462912930_eeece246eb_o.png

Phụ đề Việt Ngữ thực hiện bởi T-Zone KITES

This slideshow requires JavaScript.

P5 : Teddy – Đại Diện Khoa Kinh Tế & Chompink – Khoa Truyền Thông | Hunz & Focus

33851195456_075648121a_o.png

Phụ đề Việt Ngữ thực hiện bởi T-Zone KITES

This slideshow requires JavaScript.

P6 : Hawk Falcon – Đại Diện Khoa Kỹ Thuật & Aurora – Khoa Truyền Thông | Mek & Baitoei

32046548120_1a6e0d9037_o.png

Phụ đề Việt Ngữ thực hiện bởi T-Zone KITES

This slideshow requires JavaScript.

P7 : Kirun Weller – Đại Diện Khoa Truyền Thông & Sung – Khoa Truyền Thông | White & Fon

32571059640_8f696d3a50_o.png

Phụ đề Việt Ngữ thực hiện bởi T-Zone KITES

This slideshow requires JavaScript.

P8 : Kiryu Weller – Đại Diện Khoa Nhân Văn & Pinyin – Khoa Nhân Văn | Captain & Jannine

33471169196_fc50ca6fde_o.png

Phụ đề Việt Ngữ thực hiện bởi T-Zone KITES

This slideshow requires JavaScript.

P9 : Firstclass – Đại Diện Khoa Luật & Minute – Khoa Giáo Dục Thể Chất | August & Apple

32669828774_876174dc8a_o.png

Phụ đề Việt Ngữ thực hiện bởi T-Zone KITES

This slideshow requires JavaScript.

P10 : Hippy – Đại Diện Khoa Nghệ Thuật Biểu Diễn & Mel B – Khoa Khoa Học | Kan & Note

33968314060_98ff442c45_o.png

Phụ đề Việt Ngữ thực hiện bởi T-Zone KITES

This slideshow requires JavaScript.

P11 : Sirasot / Survey – Đại Diện Khoa Chính Trị & Cherri Milk – Khoa Chính Trị | Lee & Mild

34465250941_52705f41e2_o.png

Phụ đề Việt Ngữ thực hiện bởi T-Zone KITES & Chuồn Chuồn Cánh Sen

This slideshow requires JavaScript.

P12 : Brian – Đại Diện Khoa Quản Trị & Màn Thầu – Khoa Quản Trị | March & Mook

34975679126_962d482815_o.png

Phụ đề Việt Ngữ thực hiện bởi T-Zone KITES & Chuồn Chuồn Cánh Sen

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s